جایگاه و نقش رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قوانین اساسی دموکراسیهای غربی
45 بازدید
محل نشر: مطالعات انقلاب اسلامی » تابستان 1384 - شماره 1 »(30 صفحه - از 153 تا 182)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده طرح نظری ولایت فقیه و برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران پس از انقلاب، بدیلی استثنایی و منطبق با مقتضیات بومی و اعتقادی را در برابر بسیاری از کشورهای جهان سومی و مسلمان مطرح ساخت. و با مبانی عقلایی و منطقی خود با قامتی رسا و پشتوانه‏ای مردمی دمکراسی لیبرال را به چالش کشید.اینک در هنگامه تلاش غرب برای جهانی سازی فرهنگ و ایدئولوژی خود و بدنبال فروپاشی رقیب دیرینه‏اش یعنی شوروی و ایدئولوژی کمونیستی آن تنها اسلامگرایی از نوع ایرانی آن است که همچنان توانسته است با طرح نظریه مرد سالاری این همه لوازم و تجهیزات دموکراسی را تأمین کند و هم در عین‏حال اعتقادات و مبانی این مردم و جامعه را مدنظر قرار داده و عملاً آنها را به منصّه ظهور برساند. در این مقاله تلاش می‏شود تا مهمترین محورهای انتقادات مربوط به نقش و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و بر اساس منطق و استدلال بدانها پاسخ داده شود و ضمنا در طرح محورهای چهارگانه مقاله (یعنی صفات و شرایط رهبر، روشهای تعیین رهبر، اختیارات رهبر، و کنترل و نظارت رهبر)، مقایسه بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین