سازمان همکاری شانگهای: اهمیت ژئواستراتژیک
50 بازدید
محل نشر: مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز » پاییز 1385 - شماره 55 »(28 صفحه - از 93 تا 120)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی