جابجایی جمعیت و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی حاصل از آن در استان کرمانشاه
44 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات گرد همایی پیامدهای جابجایی جمعیت در استان کرمانشاه- مرداد 1377
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی