مشکلات نیروهای استراتژیک روسیه
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی- سال هفتم- شماره 25- زمستان 1379
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی