بازار مصرف انرژی در آسیا: ناامنی و بی ثباتی در دورنمای ژئوپلیتیک
46 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش بین المللی انرژی و امنیت؛ دیدگاه آسیایی- تهران- دی 84
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی